Kreds 18 Kredskontoret

Om Ishøj Lærerkreds

Ishøj Lærerkreds udgør kreds 18 af Danmarks Lærerforening.
Kredsen har pt. 339 medlemmer, hvoraf 235 er lærere og børnehaveklasseledere og 104 er pensionister og efterlønnere.

Kredsens mål er

  • at varetage medlemmernes tjenstlige, økonomiske og pædagogiske interesser
  • at styrke sammenholdet mellem medlemmerne
  • at tilskynde til aktivt medlemsarbejde på arbejdspladserne

Kredsen ledes af en styrelse på 7 medlemmer - inkl. kredsformand, næstformand og kasserer.

Kredsens øverste myndighed er generalforsamlingen, som finder sted hvert andet år i lige år.