Kreds 18 Kredskontoret

Om Ishøj Lærerkreds

Ishøj Lærerkreds udgør kreds 18 af Danmarks Lærerforening.
Kredsen har pt. 365 medlemmer, hvoraf 265 er lærere og børnehaveklasseledere og 100 er pensionister og efterlønnere.

Kredsens mål er

  • at varetage medlemmernes tjenstlige, økonomiske og pædagogiske interesser
  • at styrke sammenholdet mellem medlemmerne
  • at tilskynde til aktivt medlemsarbejde på arbejdspladserne

Kredsen ledes af en styrelse på 10 medlemmer - inkl. kredsformand, næstformand og kasserer.

Kredsens øverste myndighed er generalforsamlingen, som finder sted én gang årligt.