Medlem

Medlemskab

Praktiske oplysninger:

Husk, at der skal gives besked til kredskontoret, hvis du får nyt job, skal rykkes over til vores pensionistfraktion eller har brug for at søge om kontingentnedsættelse, hvis du bliver ledig eller går på orlov.

Ved udmeldelse:

Hvis du ønsker at udmelde dig af Danmarks Lærerforening, skal du sende din udmeldelse skriftligt pr. brev eller mail. 

Udmeldelsen skal ske med mindst en måneds varsel til udgangen af et kvartal. Hvis du melder dig ud pga. overgang til andet fagforbund i forbindelse med, at du skifter job træder udmeldelsen i kraft pr. datoen for overflytning.