Arbejdsskader

Er du kommet til skade, kan du få hjælp her.

Det er vigtigt, at arbejdsskader anmeldes til rette myndigheder og inden for givne frister. Det er ledelsens pligt at indberette skaden, men du skal være opmærksom på, at du i sidste ende selv er ansvarlig for, at det sker. 

Er der praktiske problemer med anmel­delsen, kan du få hjælp af din arbejdsmiljø- eller tillidsrepræsentant eller ved at kontakte kredsen.

Foreningen centralt kan yde bistand, hvis du fører sag om erstatning.

Læs mere hér