Arbejdsliv Barsel

Varselsregler ved barsel

Underretnings- og varselspligt

Arbejdsgiveren skal på bestemte tidspunkter have meddelelser om påbegyndelse af orlov og genoptagelse af arbejde mv. Læs om det hér